Default size depositphotos 17187617 original

Där allt är möjligt…

Dag Ström

Samtalet fortsatte i en avslappnad ton och idérikedomen om vad som skulle avhandlas härnäst var näst intill ändlös. Stämningen var uppsluppen och tiden stod still. Inget tycktes kunna tränga sig in i den gemytliga sfär som de två anställda i butiken befann sig i - inte ens att jag som kund existerade. Gradvis steg min frustration.

I en annan butik möttes jag av ett vänligt leende och genast startade ett samtal om först helt alldagliga saker för att inom kort växla över på de frågor som föranledde mitt besök. Genom en noggrann efterforskning med helt vanliga men systematiskt ställda frågor, stod det snart klart för säljaren vilka behov och förväntningar som var grunden till mitt besök. Efter en stund gick jag ut med den vara som jag hade för avsikt att köpa, vilket inte var fallet i den första butiken!

Känner du igen dig från någon kontakt du haft med hälso- och sjukvården eller omsorgen? Kanske en retorisk fråga. Vi vet att vanligen blir man bemött respektfullt som patient och närstående men - tar frågor och åtgärder hänsyn till de grundläggande behov som patient och närstående har? Ofta uttrycker patienter sin frustration över att personal i vården är duktig på att ge saklig information men man saknar att denna inramas i ett helhetsperspektiv som utgör grunden för en trygg och säker upplevelse av vården.

Att förändra och samtidigt förbättra vård och omsorg kräver engagemang, reflektion, motivation, målmedvetenhet och tid. Nyligen hade jag förmånen att delta i ett möte på detta tema i Nationell plattform för förbättringskunskap. Dessa förutsättningar fanns på plats tillsammans med nyfikenhet, kreativitet och respekt för varandra och plötsligt växte helt nya lösningar fram som annars framstått som väldigt avlägsna.

Tubberödhus äldreboende i Tjörns kommun verkar ha kommit något på spåren i detta avseende - förbättra boendet för de äldre där planeringen av verksamheten utgår från de boendes behov. Läs mer. Som en av de boende uttrycker det ”Jag skulle inte vilja bo någon annanstans för här blir man sedd”. Visst tilltalar den verksamhetsidé som lyder ”Att ta vara på den verksamhetskraft som finns hos var och en, dela och glädjas av varandras relationer och med värme bedriva en god varm äldreomsorg med genuin omtanke. Värdemeningen för verksamheten är: Så länge man är i livet, ska man leva.” Se mer om detta i Ringlas samling av goda exempel.

Så var det då frågan - vilken butik väljer du av de två som beskrevs i början? Och i vilken ”butik” arbetar du..? Visst vill väl du också vara med och bidra till att förbättra vård och omsorg. Hög tid att göra som Tubberödhus äldreboende - utgå från de boendes behov och låt dem vara delaktiga i den fortlöpande planeringen av verksamheten!