Default size gurza 01489

Hur kan vi öka nyttan av forskning och uppnå bättre hälsa för fler?

Helena Conning

Jag drivs av tanken att kraften i de mångas vilja kan förflytta berg. Det gäller ju att flytta rätt berg, till rätt ställe och i rätt tid förstås. Annars har ju mycket energi, vilja och driv gått åt till fel förändring så att säga. Det kräver även att vi är överens om vilket berg vi ska flytta. Snart kommer en ny forskningsproposition där de närmaste årens satsningar på forskning ska slås fast och många myndigheter och organisationer har utifrån ett 10 års perspektiv fått inkomma med beskrivningar på behov och vilka utmaningar vi står inför.

Jag tror att de flesta är medvetna om vilka berg eller utmaningar vi står inför. Det är miljöfrågor, växande åldrande befolkning, teknikutveckling, ökade vårdbehov osv. Det finns förstås alla möjliga sätt att förflytta dessa "berg". Där är vi nog inte lika eniga utan var och en ser just sin lösning som den bästa. Det är här som min metafor om att kraften i de mångas vilja kan förflytta berg kommer in. För att vi ska bli tillräckligt många tror jag att det krävs ett större fokus på nyttiggörande och spridning av forskningsresultat och det som vi vet fungerar. Om vi inte är tillräckligt många på varje lösning så blir det inte mycket av det hela. När nu alla inspel kommer så hoppas jag att regeringen är förnuftig och samlar kraften till några lösningar som samlar många, som inte sprider ut resurserna på småprojekt men inte heller fokuserar stora resurser på några få utan kräver större allianser mellan t.ex. forskargrupper, lärosäten och myndigheter. Det bästa vore om vi var tillräckligt många som samlades kring varje möjlig väg så att den kanaliserade energin blev tillräckligt stor för att röra oss framåt. Detta kräver förstås att var och en kan tänka sig att samarbeta över gränser, mellan organisationer och att det som styr är vår gemensamma vision att öka hälsan och minska lidande hos de vi finns till för!

Några sådana god exempel som borde få större spridning och komma fler till nytta finns här på Ringla. Här är två exempel:
Tänk om man kunde få en unik mottagning som hjälper könsstympade kvinnor att få hjälp närmare och snabbare att spridas över landet så att fler skulle lida mindre. Läs om AMELmottagningen på Södersjukhuset och om deras viktiga arbete och sprid det vidare till andra!

Eller tänk om Hitta förmaksflimmer - Stoppa stroke blev en metod som användes nationellt. Då skulle antalet strokefall i Sverige minskas markant, färre skulle lida av sviterna efter en stroke och pengarna som annars skulle gått till en strokebehandling kan istället användas till att fortsätta utveckla och förbättra hälso- och sjukvården och den sociala omsorgen.

För det finns lösningar, bara på Ringla finns det över 100 stycken. Tänk om vi kunde få fram och sprida fler?!