Default size depositphotos 122337288 original

Ledarskap och kultur för ständigt lärande

Helena Conning

Brent James, ledare för kvalitetsutvecklingen inom Intermountain Healthcare Utah, säger att alla förbättringar i stort sett också är kostnadsbesparande. Då måste man nog säga att vi inte riktigt har fokus på rätt ställe, eller? Det är viktigt att slå fast att alla förbättringar är förändringar men att alla förändringar inte är förbättringar. Med det klargjort så tänker jag att vårt fokus, i en pressad värld med ont om tid och ständiga besparingar, borde ligga på att förändra så att det blir långsiktiga förbättringar där minskat lidande och ökad hälsa hos människor är målet och bättre arbetsmiljö och minskat slöseri med resurser också blir ett resultat. Det kan verka vara utopiska tankar men det finns de som lyckats. Intermountain är ett sjukvårdssystem som systematiskt har byggt en kultur med ständigt lärande, kunskap om förbättringsmetoder och fakta/data som underbygger vad som behöver göras. Detta borde vara möjligt även i vårt land. Visst finns det stora skillnader mellan Sverige och Intermountain och de ska vi självklart inte ta lätt på men trots det så visar Intermountain att det går- Det kräver dock att någon/några visar på ett gott ledarskap som vill bygga en kultur av lärande, ett ledarskap som vet vad som behöver göras och gör det, och som sedan är öppet och reflekterande inför nya idéer såväl egna som andras.

 

Om fokus inom vård och omsorg var att bygga ett sådant ledarskap, vad skulle vi kunna åstadkomma då? Hur mycket som helst, antagligen. Brent James skräder inte orden utan säger att de har bättre resultat till lägre kostnad på Intermountain än i Sverige, Norge och Frankrike. Han menar också att varje generations medarbetare och beslutsfattare är skyldiga att utveckla framåt och analysera hur långt det är teoretiskt möjligt att nå. Vi på Ringla har sett många exempel det senaste året där människor inom vård och omsorg går ett steg till och lyckas genomföra förbättringar som leder till ökad kvalitet för dem de är till för och till effektivare resursaanvändning som följd. Ett exempel i raden är projektet HOPP  - där de redan på 36 patienter med hjärtsvikt visat på bättre hälsa, ökad livskvalitet och besparingar på en halv miljon kronor. Projektet har gått ut på att arbeta i gränslandet mellan primär- och sluten vård. Ett tvärdiciplinärt vårdteam fick sammanställa patienternas totala vårdbehov. Efter det kunde en stor del av hjälpen ges i hemmet med de goda resultatet att patienten mådde bättre. Det är bara att gratulera och sprida vidare!

Om du inte vet var du ska börja så kolla in Ringla.nu, någon har kanske gått före och visat vägen! 

Läs mer på länkarna: