Default size sk%c3%a4rmklipp 2017 04 01 10.57

Om det inte går att bygga en fabrik!

Helena Conning

Under Dagens medicins första Vårdarena berättades om goda exempel på hur nära vård kan se ut när region och kommun samverkar, debatterades digital vård med nätläkare i centrum och presenterades framtidens vård ur såväl utredningsperspektiv genom Anna Nergårdh som via internationell utblick från Dr. Douglas Eby, Southcentral Foundation Nuka System of Care, Alaska.


Det är intressant att fundera över vad vi ser framför oss när nu i stort sett alla pratar om nära vård, samverkan och patientens/invånarens behov som viktiga.

Den bild som Douglas Eby målar upp och vilka grunder de har för sitt arbete i Alaska skiljer sig kraftigt ifrån de grunder vi har byggt vårt system på. Jag tror att vi alla skulle ställa oss bakom deras vision och mission:

  • Vision - A Native Community that enjoys physical, mental, emotional and spiritual wellness
  • Mission - Working together with the Native Community to achieve wellness through health and related services

Deras mål är:

  • Shared Responsibility
  • Commitment to Quality
  • Family Wellness


Vägen dit har för dem gått via några väl valda principer kring ledarskapet och verksamheten. Det som beskrivs i dessa principer är hur de arbetar med relationer, respekt, tillsammans och att se potential i andra människor. De beskriver vikten av att bygga ekonomiskt hållbara och livskraftiga strukturer, att lyssna med intresse och öppenhet och att målet är hälsa hos hela personen och familjen.

Douglas Eby gav exemplet från vårt system som vi alla känner igen. Vi bygger vårt system på att vi sätter upp tidböcker och ersättningsssystem där vi räknar tex besök och provtagningar.
Det leder till att vi som patienter efter att vi har fått en tid, tagit ledigt, kanske fixat barnvakt och parkering för bilen träffar läkaren och då har stora förväntningar på vad som ska ske.
Läkaren känner att det är bäst att ge patienten något för sina besvär, ett recept, en provtagning eller kanske till och med en remiss till specialist oavsett vad som egentligen skapar hälsa.
Läkaren skickar iväg patienten och hoppas att den inte ska komma tillbaka. allt för snabbt ta tag i nästa på tur.
Det går verkligen att ifrågasätta om detta är det bästa sättet att möta de hälsoutmaningar som vi som individer men också hela befolkningen står inför.

Källa: Dr. Douglas Eby, VP Medical Services, Southcentral Foundation 
Källa: Dr. Douglas Eby, VP Medical Services, 
Southcentral Foundation Nuka System of Care, 
https://www.southcentralfoundation.com/ 
 

Eby beskrev också vad som inledde deras arbete, de började med att fråga invånarna och sedan ändrade de allt.
Utifrån tanken att endast en dryg fjärdedel av hälso- och sjukvården går och ska organiseras som en fabrik (det gäller ex akutvård, operationsverksamhet) medan resterande 3/4 måste organiseras utifrån att det är en tjänst som ska utföras där flera parter är inblandade och behöver ta ansvar.
Detta sätt kräver ett helhetsperspektiv där vårdgivare och patient/närstående/brukare/invånare delar på ansvaret att nå målet - bättre hälsa!
Detta kräver ökade satsningar (han menade att vi behöver öka investeringen i primärvården avsevärt) på den del av vården som inte går att bygga som en fabrik, det kräver mer människor men i gengäld minskar behöver av provtagningar och röntgen för att ta två exempel.

Det är en lockande tanke att gå från ett system med fokus på pinnar och produktiontänk till tanken om att vi tillsammans bygger relationer.
Douglas Eby konstaterade när han stod framför publiken att det var många i rummet som nickade och tyckte att det lät fantastiskt det han berättade men att inte många gick därifrån och gjorde annorlunda nästa dag.
Om vi tror att detta är framtiden - vad gör vi redan idag för att nå dit?