Default size 3878 704 470

Danderydsgeriatrikens omställning till framtida specialistcenter

Projekt: Danderydsgeriatrikens omställning till framtida specialistcenter på Sollentuna sjukhus - Stockholms läns sjukvårdsområde

För att möta framtidens vårdbehov ska Danderydsgeriatriken flytta hela sin verksamhet, inklusive öppenvårdsverksamheten, från akutsjukhusets tomt till Sollentuna sjukhus.

En omfattande riskanalys gjordes tvärfackligt och där framkom det att den största risken med flytten är påverkan på arbetsmiljön före, under och efter flytten. Förändrade arbetssätt och bemanningsstrukturer krävs för att kunna möta framtidens vårdbehov.

När planen utformades var flytten daterad till senare delen av 2017. Detta datum är nu reviderat till andra kvartalet 2019.

Resultat

De aktiviteter som genomförts är:


  • Införande av slutenvårdsdos

  • Planering av kliniskt träningscenter (KTC) för att underlätta studentverksamheten men även för att medarbetarna ska kunna öva/repetera kunskaper och arbetsmoment

  • Framtida bemanningsstrukturer: kartlägga vårdprocessen för att undersöka hur andra personalkategorier kan ansvarar för exempelvis vårdnära service

  • Ny rondstruktur

  • Inventering av personal

  • Utveckla medarbetarenkät för att kartlägga vilka faktorer som medarbetarna anser viktigast inför flytten

  • Visningar mockup-rum Sollentuna sjukhus: alla medarbetare har fått möjlighet att lämna synpunkter på kommande vårdrum/miljö

  • Planeringseftermiddagar för dialog med medarbetarna om pågående projekt

  • I arbetet att se över befintliga bemanningsstrukturer har tidsstudie genomförts för att kartlägga behoven av vårdnära tjänsterFoto: SLSO

Ansvarig Kontaktperson

Mette Ågren
mette.agren@sll.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel