Det empatiska mötet

Värdet av rätt kultur i en organisation kan inte underskattas. I Kalmar läns Landsting ville man att sjukvårdspersonalen skulle bemöta sina patienter på ett nytt sätt. Det handlade i praktiken om att verkligen börja se och förstå personen bakom problemet. Att våga prata och beröra istället för att bara plåstra om och skriva en journal. Med bra bemötande i fokus lyckades man höja vårdkvaliteten dramatiskt. Och via en egen kanal på youtube fick goda historier och upplevelser från vardagen spridning i organisationen. Satsningen har bidragit till en mer tillåtande organisationskultur där goda insatser premieras och gett fördjupad förståelse för hur vi ska kunna överträffa patienternas förväntningar, skapa ökad tryggheten och i förlängningen bidra till en säkrare hälso- och sjukvård.itkalmar.se

Varjedag-berättelser (video-urval)

Ansvarig Kontaktperson

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel