Default size 9

Egentiden stärker barnet

Bambis korttidshem är ett boende för barn med funktionshinder. Miljön är hemlik och riktar sig till barn och unga vuxna främst med flerfunktionshinder. Under helgerna när barnen är på hemmet hela dagarna har under tid märkts ett behov av ett förändringsarbete. Personalen ville förbättra tiden såväl för barnen som för personalen.  Målet var att avsätta egentid för varje barn, åtminstone 30 minuter/dag. Tiden skulle vara ostörd och hänga ihop i en helhet. 

Ansvarig Kontaktperson

Lina Weidås
lina@bambi.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel