Famnas Värdeforum

Famnas Värdeforum syftar till att förbättra vård och social omsorg utifrån ett patient-/brukarperspektiv. Målet är att bygga en kultur av ständiga förbättringar inom vård och omsorg som är ständigt närvarande i medarbetarnas dagliga arbete. Vården och omsorgen är ett komplext system av organisationer, processer och människor och alla behöver samverka för att möta framtidens utmaningar. Här behövs ett ledarskap för kvalitet och resultat. I Famnas Värdeforum utvecklas förbättringscoacher som leder tvärprofessionella team som arbetar med konkreta frågeställningar från sin vardag. Teamen träffas med jämna mellanrum i kollaborativa lärandeseminarier för att utbyta erfarenheter. Allt för att kunna möta framtiden med att ständigt förbättra kvaliteten på vården och omsorgen.

Famnas Värdeforum har utarbetats i nära samarbete med Qulturum, utvecklingsenheten i Landstinget i Jönköpings län, och bland annat genomförts inom ramen för den nationella satsningen Bättre liv för sjuka äldre.Läs mer om Värdeforum

Filmer:

Ansvarig Kontaktperson

Jenny Hjalmarsson
jenny.hjalmarsson@chb.kth.se

Truls Neubeck
trules.neubeck@famna.org

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel