Default size sk rmklipp 2016 08 09 14.12.08

Flöde i arbetsschemat

Projekt: Arbetsmiljö under förändringsprocess av arbetssätt 

Detta projekt syftade till att modifiera ortopedläkarnas arbetsschema och arbetssätt för att förbättra teamarbetet på verksamhetsområde Ortopedins enheter och speciellt på akuta vårdavdelningar och på det sättet påverka både arbetsmiljön och patientsäkerheten. Läkarnas arbetsschema påverkar hela klinikens arbetsprocesser då de roterar mellan operation, mottagning, akut eller elektiv vårdavdelning och akutmottagningen.  De skiljer sig därmed från andra personalkategorier som arbetar endast på en av dessa enheter. Läkarnas tidsbrist leder i sin tur till att dialogen med sjuksköterskor inte är optimal och att sjuksköterskor har svårare att komma vidare med omvårdnadsuppgifter och får därmed också en försämrad arbetsmiljö, samt att patientprocesserna går med fördröjning exempelvis avseende utskrivning från vårdavdelningen.

De praktiska förändringar som vi hade kommit överens om och förankrat både i SAMS och på enheternas APT genomfördes under 2014. Detta innebar att läkarnas arbetssätt förändrades från en traditionell modell dvs. mottagning och operation varannan dag och ingen fast läkare på vårdavdelningar, till att läkargruppen arbetade antingen på mottagningen, operation eller på vårdavdelning en vecka i sträck.

Sammanfattningsvis har denna satsning bidragit till att arbetsmiljön kommit att ligga mer i fokus vilket bidragit till verksamhetens utveckling som helhet och också till att vi nu tar nästa steg, nämligen att vi nu satsar att införa personcentrerad arbetssätt. Ett nytt arbetsmiljölyft projekt under 2016 är startskottet till detta arbete. Se projektets poster här

Ansvarig Kontaktperson


Gästbloggare

Senaste Goda Exempel