Default size rityta 2

Fokus på hälsa och inte på att springa fortare

Kostnaderna för äldreomsorgen i Östersund har under de senaste sex åren minskat med 170 mnkr jämfört med utvecklingen i riket i genomsnitt. Utvecklingen ser ut att hålla i sig. Det är åtminstone kittlande att tro att denna utveckling har något att göra med det medvetna jobb som bedrivits under dessa år – men givetvis kan det blott och enbart handla om naturliga och/eller slumpmässiga variationer. 

Lisbeth Löpare Johansson, samordnare för Nära vård på SKR intervjuar Lars Liljedahl, tidigare socialchef i Östersund kring två stora utmaningar, demografisk utveckling och problem med exkludering i samhället. Längd: 40 minuter

Läs mer om projeket på SKR om hur man tillsammans har arbetet fram en hälsosammare befolkning som behöver mindre tjänster av kommun och region. >>> Lärande exempel SKR

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel