Default size 5

Digital sensor ger bättre komfort

Norrlandicus är en öppen testmiljö, en så kallad testbädd, där innovatörer får möjlighet att testa och utvärdera produkter, tjänster och arbetssätt i en verklig vård- och omsorgsmiljö. En testmiljö kan exempelvis vara ett äldreboende, en hemtjänstgrupp eller äldre i eget boende. Innovationen testas av personal, äldre och närstående samt utvärderas av Norrlandicus forskarteam för att se om den tillför ett ökat värde i en vård- och omsorgsprocess och om den möter slutanvändarens faktiska behov. Varje case är unikt och byggs utifrån innovationens syfte och tillämpningsområde. Sett ur ett större perspektiv befinner sig Norrlandicus i innovationsprocessens senare skede, vilket betyder att fokus ligger på att utvärdera innovationers användbarhet snarare än dess funktion.

Ett av testen gick ut på att planera in toalettbesök och rätt inkontinensskydd för brukare. För att kvalitetssäkra vården runt brukare med inkontinensproblematik är hälso- och sjukvården skyldiga att genomföra en inkontinensutredning. Det innebär bland annat att mäta läckagets storlek samt planera in toalettassistans för de som inte klarar detta självständigt. Med en ny teknik, där inkontinensskyddet innehåller en digital sensor kan resultatet avläsas direkt via en dator. Information om läckage och urinmängd hos brukaren gör att vårdpersonal och förskrivare av inkontinensskydd kan anpassa vården ännu bättre än tidigare. I slutänden ger det större komfort och bekvämlighet för brukaren i vardagen. Det är en vinst för omsorgstagare och för personalen.

Norrlandicus är en öppen testmiljö (testbädd) där innovatörer får möjlighet att testa och utvärdera produkter, tjänster och arbetssätt i en verklig vård- och omsorgsmiljö. En testmiljö kan exempelvis vara ett äldreboende, en hemtjänstgrupp eller äldre i eget boende. Innovationen testas av personal, äldre och närstående samt utvärderas av Norrlandicus forskarteam för att se om den tillför ett ökat värde i en vård- och omsorgsprocess och om den möter slutanvändarens faktiska behov. Varje case är unikt och byggs utifrån innovationens syfte och tillämpningsområde. Sett ur ett större perspektiv befinner sig Norrlandicus i innovationsprocessens senare skede, vilket betyder att fokus ligger på att utvärdera innovationers användbarhet snarare än dess funktion. Förutom test och utvärdering arbetar Norrlandicus med att fånga upp goda idéer och tankar kring utvecklingen av morgondagens äldreomsorg.norrlandicus.se

Ansvarig Kontaktperson

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel