Vem gör vad? - Framtidens vårdadministration

Projekt: Framtidens vårdadministration – vem gör vad? Internmedicin 

För att möta framtidens utmaningar behövs effektiv administration där det vårdadministrativa arbetet fördelas till rätt yrkeskategori och rätt kompetens. Det är också viktigt att upprätthålla en god och säker vård och där har arbetsmiljön en stor betydelse.

Arbetsmiljösatsningen gick ut på att göra en systematisk kartläggning. Utifrån kartläggningen kunde utvecklingsmöjligheter identifieras och förslag presenteras. Satsningen resulterade i ett förslag på hur det vård- administrativa arbetet kan bedrivas så att de olika yrkeskategorierna upplever att deras kompetens tas till vara och att arbetsmiljön är god.

Bakgrund

Många olika yrkeskategorier dokumenterar i patientjournalerna; läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare m fl. Dessutom utförs en mängd andra administrativa arbetsuppgifter av vårdpersonal. Detta för med sig att den patientnära tiden krymper. Efter en systematisk kartläggning av vårdadministrativa processer som de ser ut idag på Internmedicin har en analys av insamlad data genomförts.

Resultat

Utifrån analysen har sedan förslag på viss omfördelning av patientadministrativt arbete från vårdpersonal till sekreterare tagits fram för att olika yrkeskategoriers kompetens bäst ska tas tillvara, något som bidrar till en god arbetsmiljö och säker vård.Läs hela slutrapporten här >>>

Ansvarig Kontaktperson

Gästbloggare

Senaste goda exempel