Default size depositphotos 4548496 m 2015

Geriatrikmodul på akuten

Projekt: Geriatrikmodul, Akuten 

För att förbättra arbetsmiljön för akutmottagningens medarbetare och förbättra omhändertagandet av äldre patienter startades 2016 en äldremodul på akutmottagningen på Södersjukhuset.

Under våren 2016 togs underlag fram och tre stycken tester genomfördes. Äldremodulen fick även tillgång till en egen lokal på akuten för att bedriva sin verksamhet. I september startade äldremodulen sin verksamhet och omhändertog äldre och multisjuka patienter dygnet runt från måndag till fredag. Grundprincipen var att patienten skulle omhändertas av tvärprofessionella team och att vistelsetiden skulle bli så kort som möjligt genom snabbt framtagande av en vårdplan. Projektet pågick under hela 2016 och utvärderades vid årsskiftet. Resultatet från utvärderingen visade inte på kortare vistelsetider för patientgruppen men ett förbättrat omhändertagande samt att äldremodulen påverkat arbetsmiljön positivt.

Bakgrund

2015 hade Södersjukhuset akutmottagning drygt 17000 patienter över 80 år. Dessa patienter har ofta en komplicerad sjukdomshistoria som kräver omfattande utredning. Det kan innebära en lång vistelsetid på akutmottagningen och endast 37 procent (2015) kunde lämna akuten inom fyra timmar. Den äldre patienten har även ett utökat behov av omvårdnad vilket inte alltid kan tillgodoses på en akutmottagning och det skapar frustration hos medarbetarna. Den långa vistelsetiden ökar också risken för vårdskador och komplikationer. Framför allt upplevs miljön på akutmottagningen som stökig och otrygg för den äldre patienten.Läs utvärderingen här >>>

Ansvarig Kontaktperson

Eva Wiik
eva.wiik@sll.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel