Hållbart ledarskap

Projekt: Det hållbara ledarskapet 

Syftet är att skapa bra arbetsplatser med trygga medarbetare och att skapa ett bra arbetssätt med samarbete och samverkan runt arbetsmiljöfrågor, som blir bestående i vår ordinarie verksamhet. Detta arbetssätt ska främja samarbete över organisationsgränser och professionsgränser och göra vår organisation mer flexibel och förändringssäker inför framtiden.

Att ge möjlighet för sjukhusets chefer att i samarbete med skyddsombud förstå och agera på bästa sätt i de situationer som uppstår när sjukhuset organiserar sig inför framtidens hälso- och sjukvård. Satsningen ska motverka arbetsmiljörisker, så som oro, otrygghet, rädsla, motstånd och konflikter som uppstår inom och mellan medarbetare under större förändringsprocesser. Dessa risker kan leda till otrivsel, produktionsbortfall, sjukskrivningar, ökad personalomsättning och kvalitetsproblem. Chefer och skyddsombud är identifierade nyckelpersoner i kommande förändringsprocess. Ansvarig Kontaktperson

Anita Hagelin
anita.hagelin@sll.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel