Default size h lsodagboken

Hälsodagboken

Hälsans nya verktyg har beviljat 300 000 kronor i stöd för en pilotstudie av projektet Hälsodagboken. 10 patienter med långt framskriden hjärtsvikt kommer att utrustas med en digital penna för att dagligen rapportera symtom, morgonvikt och intag av vid-behovsläkemedel. De kan också via fritext meddela ytterligare saker till vårdpersonalen och när det behövs ska patienterna även rapportera om egenuppmätt blodtryck, puls och syresättning i blodet. Rapporterna skickas via mobilt internet till vårdpersonal vid Linköpings Avancerade Hemsjukvård, LAH.

Under våren 2010 har projektet Hälsodagboken genomfört ett förarbete, finansierat av Hälsans nya verktyg, inför en pilotstudie som ska inkludera hjärtsviktspatienter i hemsjukvård. Patienter med långt framskriden hjärtsvikt saknar idag ansvarig vårdgivare utanför sjukhuset och för att förbättra vården för ett antal av dessa patienter kommer de att anslutas till LAH. För att kunna ha fullgod symtomkontroll på dessa patienter behöver LAH ett tekniskt stöd i form av ett system för distansövervakning – Hälsodagboken.

Till Hälsodagboken rapporteras frekventa symtomskattningar, uppmätta fysiologiska mätvärden samt intag av vid behovsläkemedel för att möjliggöra för vårdpersonalen att följa upp förändringar i behandlingen och tidigt upptäcka hälsoförsämringar. En läkare har på förhand angett gränsvärden för de enskilda patienterna, och om dessa gränsvärden över- eller underskrids, larmas LAH. Även vid utebliven rapportering går ett larm. Patienterna gör skattningen själva eller med hjälp av närstående. IT-stödet ger en ökad trygghet för dessa patienter.

– Hypotesen är att kostnaden för vård av dessa patienter kommer att minska med hjälp av Hälsodagboken, samtidigt som livskvaliteten förväntas öka, säger Leili Lind, Fil. Dr. vid Linköpings universitet och Santa Anna IT Research Institute.

Pilotstudien startar i augusti och kommer att pågå under sex månader. Företaget Catrel har utvecklat systemet i samarbete med forskare vid universitetet och Santa Anna och vårdpersonal vid LAH. Catrel och LAH har gjort en affärsöverenskommelse gällande utprovning av Hälsodagboken.

– Det är mycket glädjande för oss att vårt system för mobil dokumentation inom vård och omsorg kan användas till detta projekt. Vi vill specificera en säljbar produkt med tillhörande komponenter och tjänster och ser fram emot vad denna studie kan ge oss, säger Magnus Fröberg, VD på Catrel AB.Hälsodagboken - Hälsans nya verktyg

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel