Default size depositphotos 6504852 small

Ökad kunskap om handskador ger bättre rehabilitering

Projekt: Kunskapsöverföring kring handskador 

För att arbetsterapeuterna inom primärvården ska klara av att ta emot patienter med handskador direkt från sjukhusen behöver de ha mer kunskap och verktyg för att patienten ska få så bra rehabilitering som möjligt. Arbetsterapeuterna på Danderyds sjukhus besitter mycket kunskap om hur rehabiliteringen görs på bästa sätt. Genom utbildning, informationsmaterial om skador och träningsprogram med illustrativa bilder till patienter och primärvårdens arbetsterapeuter har den kunskapen kunnat spridas.

Bakgrund

Arbetsterapeuter inom primärvården får fler patienter med olika sorters handskador till sina mottagningar. De har svårt att behandla dessa patienter då arbetsterapeuternas kunskap inte räcker till. De utbildningar som finns att tillgå är mer teoretiska och övergripande och saknar de verktyg, såsom träningsprogram, ergonomisk rådgivning, bemötande och olika behandlingsåtgärder, som arbetsterapeuterna behöver för att behandla patienter.

Arbetsterapeuterna på Danderyds sjukhus har mycket kunskap om hur rehabiliteringen av händer görs på bästa sätt. Mycket tid har lagts ner på evidensarbete kring riktlinjer kring de vanligaste diagnoserna. För att kunna sprida den kunskapen har de tagit fram broschyrer med syfte att informera patienter om sin skada och hur de kan på bästa sätt komma igång med träning för att återfå bättre rörlighet och styrka så att de kan återgå till sitt arbete/sysselsättning som innan skadan. Till varje skadeområde har träningsprogram tagits fram med illustrativa bilder och förklarande text för att patienten ska klara att utföra övningar i hemmet eller tillsammans med en arbetsterapeut i primärvården eller på ett särskilt boende.

Resultat

De föreläsningar som genomförts har varit mycket uppskattade och arbetsterapeuterna vid primärvården har fått ökad kunskap inom handrehabilitering. Detta har medför att patientsäkerheten ökat. För arbetsterapeuterna på Danderyds sjukhus har arbetsmiljön förbättrats tack vare mindre arbetsbelastning. Projektet har även lett till att samarbetet med arbetsterapeuterna i primärvården har ökat.

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel