HIP

IT-system utgör en självklar del av dagens hälso- och sjukvård. Administrativa e-tjänster och funktioner som effektiviserar kontakten mellan vård och patient efterfrågas. Såväl forskning som framtidens vårdorganisation utvecklas med stöd av information ifrån patientregister och andra IT-baserade system. Health Innovation Platform (HIP) drivs av KI Holding inom ramen för det VINNOVA-finansierade projektet Mina Vårdflöden. Syftet med HIP är att utveckla e-hälsotjänster för invånare genom öppen innovation. Utrymmet för innovativa IT-lösningar är stort och HIP möjliggör en effektivare utveckling för fler.

Via HIP får utvecklare, designers och entreprenörer tillgång till verktyg som förenklar utveckling av e-hälsotjänster för vård och patient. Bland annat erbjuder HIP instruktioner och färdig kod (API:er) som motsvarar de juridiska krav som är en förutsättning för att utveckla tjänster med patientdata. HIP utgör på så vis grunden eller startpunkten för att ta fram nya lösningar för svensk e-hälsa.

Mina vårdflöden-projektet genomförs av KI Holding i samverkan med Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Region Jönköpings län, Landstinget Dalarna, Norrbotten läns landsting och Region Örebro län.Healthinnovationplatform.se

Introduktionsfilm om HIP

HIP i praktiken

Ansvarig Kontaktperson

Nina Sellberg
nina.sellberg@hip.se
Även delaktig i
Mina vårdkontakter

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel