En hjärtdagvårdsavdelning (HDA) har öppnats

Projekt: Förnyade arbetssätt i en ombyggd hjärtavdelning 

På hjärtkliniken vårdas äldre och multisjuka med långa vårdtider och täta återinläggningar. Patienterna har ofta flera vårdgivare. Den nya hjärtavdelningen kommer ha färre vårdplatser, en minskning från nuvarande 31 till 22. Detta tillsammans med en åldrande befolkning och ökad inflyttning till SLLs upptagningsområde är utmaningar för hjärtkliniken. Läkare och sjuksköterskor uttrycker oro över en konstant brist på vårdplatser. Höga stressnivåer hos personal riskerar att bli ett arbetsmiljöproblem med ökande sjukskrivningar som följd. Forskning har visat att medarbetares delaktighet och möjlighet att påverka sin arbetssituation kan öka känsla av kontroll och minska upplevelsen av stress. Självklart är vi i behov av fler vårdplatser men vår förhoppning är att vi genom att arbeta vidare på vår satsning ändå kan utveckla vår verksamhet.

Hjärtdagvårdsavdelning (HDA) vårdar patienter som tidigare krävt inneliggande vård. Istället vårdas patienterna över dagen och kan i de flesta fall gå hem samma dag. HDA tar även emot patienter med hjärtsvikt som skrivits ut från slutenvårdsavdelningen innan de var färdigbehandlade. Ofta går dessa patienter hem samma dag men vissa kan behöva komma tillbaka dagen efter för ytterligare vätskedrivande behandling. Personalen på HDA arbetar även med telefonrådgivning.

Lösningen kan se olika ut för olika patienter, vissa behöver komma ofta, medan andra bara behöver enstaka besök eller telefonsamtal. HDA har täta kontakter med ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) för att planera eventuell övertagning från ASIH, respektive tvärtom.

HDA kontaktar utskrivna patienter några dagar efter hemgång. Är patienten i behov av stödinsatser kan handläggande på HDA initieras smidigt, alltifrån att ta in patienten till HDA för en bedömning eller att ordna med en återbesökstid på hjärtmottagningen.

HDAs styrka är den höga tillgängligheten, patienten kommer alltid fram på telefon på dagtid (öppet 8-16:30 må-fre). Snabba återbesök kan ordnas och kompetent personal finns som kan ta de rätta medicinska besluten. HDA fungerar som ”kittet” mellan slutenvårdsavdelningen och hjärtmottagningen, som en brygga för de patienter som ”faller mellan stolarna” och behöver tidigare hjälp än vad befintlig sjukvårdsorganisation kan erbjuda.Se filmer om projektet här

 

Ansvarig Kontaktperson

Michael Melin
michael.melin@sll.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel