Default size sk rmklipp 2015 08 18 14.38.20

Ingen ångest vid livets slut

Bara drygt hälften av gästerna vid Helhetsvården var helt lindrade från ångest vid livets slut vid en mätning. Det fick personalen att systematiskt arbeta med öka kunskapen om ångestlindring och hur den fungerar. Genom att tidigt berätta för gästen vilken typ av hjälp det finns i form av mjukmassage, närhet till naturen, stärka de närstående och bekräfta både gästen och de närstående OCH erbjuda samtal från såväl präst som kurator och diakon, parallellt med läkemedel kunde man uppnå så bra resultat som 80 % av patienterna som kände sig helt lindrade redan ett år senare.Poster - Helhetsvården

Ansvarig Kontaktperson

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel