Default size jdome walkaround

JDome WalkAround

Antalet äldre i samhället blir bara fler och fler. Många av dessa äldre behöver uppmuntras till aktivering, intellektuell stimulans och minnesträning. 

Företaget Division By Zero startade med stöd av Hälsans nya verktyg projektet JDome WalkAround. Produktkonceptet JDome WalkAround är en portal till virtuella verkligheter, där användaren bara genom att använda kroppen tar sig framåt i en virtuell miljö (Microsofts Kinect används för att läsa av kroppens position och rörelser i tre dimensioner). Detta möjliggör virtuella promenader för en eller två personer samt bidrar till ökad vitalisering och social samvaro, för en förbättrad livskvalitet.

Lösningen möjliggör för användarna att gå fram till träd i t.ex. den virtuella skogen, staden eller museet och svara på frågor av multiple choice (1 X 2) karaktär. Detta kan göras på tid och/eller utifrån olika svårighetsgrader. Detta ger upphov till fysisk och kognitiv träning som är välgörande för användarens allmäntillstånd. Frågorna uppdateras via ett enkelt webgränssnitt/app, antingen av personal på äldreboendet, av användaren själv eller via vår servicepersonal.

Under juni månad 2013 utvecklades jDome WalkAround Beta, en prototyp för att testa av konceptidén. Detta var en applikation för att säkerställa navigering med kroppsrörelser i en 3D-modell. Projektet finansierades genom bidrag från Hälsans Nya Verktyg. Divison By Zero bidrog med projektledarkompetens och resurser. Projektet engagerade specialister inom Kinect-utveckling och dessa samarbeten fortsatte under våren 2014.JDome WalkAround - Hälsans  nya verktyg

Ansvarig Kontaktperson

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel