Koll på blodtrycket

Det är inte alltid som läkare har tid att ta blodtryck på varje patient. Enligt WHOs bedömning är högt blodtryck den största hälsorisken i världen. På Hässelby vårdcentral utanför Stockholm arbetar man dock proaktivt. Här har man sedan länge en drop-in-mottagning där patienter kan testa sitt blodtryck. Sedan ett par år tillbaka har man dessutom dedikerat ytterligare två sköterskor för att ha möjlighet att fånga upp fler patienter i riskzonen.

Patienter kan alltså boka tid enbart för att få sitt blodtryck testat. Visar det sig att patienten har förhöjda värden behöver man inte alltid börja med att medicinera. Många patienter kan i stället sänka sitt blodtryck genom livsstilsförändring. Sköterskan går tillsammans med patienten igenom personens livsstil som fysisk aktivitet, rökning, kost- och alkoholvanor för att se om det finns något som går att förändra. Till detta har vårdcentralen ett nära samarbete med arbetsterapeuter, fysioterapeuter och dietister för att ytterligare stötta sina patienter. Resultatet har varit mycket positivt och vårdcentralens förebyggande arbete har tagits emot med tacksamhet.

Ansvarig Kontaktperson

Erik Lucht
erik.lucht@sll.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel