Default size kry.se bild

Kry.se

Genom att kombinera ny teknologi med ledande medicinsk kompetens har vi byggt en plattform för att möta vården digitalt. Idag kan KRY hjälpa dig med en rad besvär och symtom som går bra att diagnostisera och behandla på distans. Målet med KRY är att ge dig vård på dina villkor, men också att avlasta den stundtals hårt belastade vården som kan innebära långa väntetider för att få träffa en läkare eller specialist. 

Åkommor som inte kräver en fysisk undersökning för diagnostisering behandlas via ett digitalt vårdmöte kan de fysiska vårdmottagningarna avlastas, och därmed erbjuda vård till de som bäst behöver hjälp där snabbare. Mötet genomförs via videolänk och du får 15 minuters samtalstid med en läkare, precis som på en vanlig vårdcentral. När mötestiden är slut kommer din vårdgivare föra journal precis som efter ett vanligt besök. Kry.se

Ansvarig Kontaktperson

Kry support
support@kry.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel