Lätt att göra rätt

Vårdenhetschefen Catharina Sjöqvist på Södersjukhuset i Stockholm såg avvikelser från de riktlinjer, såväl nationella som sjukhusets egna, hos personalen. Hon ville hitta ett sätt för medarbetarna att lätt kunna hitta – och göra rätt. Samtidigt såg AKA:n Annika Tiliander att sjuksköterskor på praktik hade kort tid på sig att komma in i arbetet för att få ut mesta möjliga av praktiktiden. Tillsammans gjorde de instruktionsbok och dokumentationsguide, som hjälper såväl praktikanter som nya anställda. Rent konkret förkortade de t.ex. en 40-sidig lång riktlinje för MRSA till ett inplastat kort som sköterskorna kan ha med sig inne på vårdenheterna. De gjorde också ett häfte arbetspassets uppgifter listade kronologiskt och enligt klockslag. Så kan sköterskorna snabbt få struktur på dagen.   

Ansvarig Kontaktperson

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel