Lungtransplantationstvätten

Efter ett gediget forskningsarbete genomförde Stig Steen och hans forskargrupp framgångsrikt år 2000 världens första lungtransplantation med lungor från en patient som avlidit efter misslyckad hjärt-lungräddning. Eftersom kunskap om lungfunktionen saknas på denna donatorgrupp utvecklade de en metod för att evaluera lungan utanför kroppen före transplantation. Denna metod som kallas ex vivo lung perfusion (EVLP) har under senare år också fått stor betydelse för att evaluera och rekonditionera lungor från hjärndöda donatorer, där ca 80 % av lungorna idag kasseras på grund av dålig funktion. Med EVLP kan många lungor räddas som annars skulle kasseras. I oktober 2012 rankade Cleveland Clinic EVLP som "Top 10 Medical Innovations for 2013".Artikel: Hjärtan och bättre organdonationer

Ansvarig Kontaktperson


Trygve Sjöberg
trygve.sjoberg@med.lu.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel