Mina vårdkontakter

Den digitala tjänsten kallas egentligen Mina vårdflöden. Med den kommer patienter att kunna se remisser, journaler och annan vårdinformation samt dela information och ta del av kunskap från olika håll. Vårdgivarna kommer i sin tur att få möjlighet till kommunikation med patienterna via formulär och enkäter. Och de kommer efter samtycke även att få tillgång till patienternas vårdinformation och se samma sak som sina patienter. Tid för administration kan då omfördelas till vård. Och det kommer ge forskarna ett värdefullt verktyg att följa upp behandlingseffekter med.Minavardkontakter.se

Ansvarig Kontaktperson

Nina Sellberg
nina.sellberg@hip.se
Även delaktig i
HIP

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel