Default size 6

Mindre oro med små förändringar

Genom en skala som visar vilken tidpunkt på dygnet som oron inträffar och vilken sorts oro det är det är frågan om, kunde man konstatera att många av de boende hade svårt att orientera sig på boendet. Konsekvensen blev att man arbetade med att tydliggöra miljön för att hjälpa till vid desorientering. Oroskalan kunde också visa att en boende fick medicin vid fel tidpunkt. 

Ansvarig Kontaktperson

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel