Default size 9

Minskad läkemedelsanvändning genom annat bemötande

Typiska BPSD-symptom är aggressivitet, oro, apati, hallucinationer, sömnstörningar som orsakar stort lidande för den sjuka, men även för anhöriga och personal. På Kampementet och Rio minskade BPSD‐symtomen trots reducerat användande av lugnande läkemedel och/eller sömntabletter. Fokus lades mycket aktivt på bemötandet av den boende, och även ett hembesök innan inflytt och man lägger stor vikt vid att mötas där brukaren befinner sig. Hembesöken bidrar till att förförståelsen av patienten har ökat, vilket i sin tur underlättar bemötandet. 

Ansvarig Kontaktperson

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel