Default size 3907 clas fr%c3%b6hling 704 470

Minskad separation av det för tidigt födda barnet/nyfödda sjuka barnet och dess moder

Projekt: Minskad separation av det för tidigt födda barnet/nyfödda sjuka barnet och dess moder - Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset AB

Kvinnokliniken och neonatalvården på Södersjukhuset AB avser att utveckla en vårdkedja för det nyfödda barnet med kortvarig andningsstörning och dess moder. Syftet är att minimera separation av barn och föräldrar under perioden som modern har kvarstående obstetriskt vårdbehov. Genom att minska separationen av barnet och föräldrar är målet att förbättra den psykosociala arbetsmiljön för medarbetarna, underlätta anknytningen mellan barn och föräldrar samt öka delaktigheten för modern i barnets vård.

Resultat

Ett mobilt neonatalteam vårdar på dagtid vardagar på förlossningen eller uppvakningsavdelningen barn som kräver andningsunderstöd. Barnet vårdas hudnära tillsammans med sin moder under tiden som denna har kvarstående obstetriskt vårdbehov.

Förbättringsprojektet öppnar även upp möjligheten till ett utökar samarbete mellan obstetriken och neonatalvården samt flexiblare arbetssätt där fokus ligger på barnets, moderns och familjens individuella behov. Förbättringsprojektet avser också att förbättra informationsflödet och kommunikationen mellan modern, barnet och familjen då dessa är separerade, bland annat via videosamtal.

Målet är att medarbetarna ska:


  • Känna ökad tillfredsställelse i arbetet

  • Känna minskad frustration över att barnets rättigheter till sina föräldrar inte kan tillfredsställas

  • Få möjlighet till utökat kompetensutbyte mellan kvinnosjukvård och neonatalvården

  • Möjliggöra utökat samarbete mellan verksamhetsgränsernaFoto: Södersjukhuset AB

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel