Mobila vårdteam

De mobila vårdteamen utgår från en nätverksmodell där specialistteam samarbetar och kommunicerar för att kunna ge patienterna bättre vård genom besök i hemmen. En patient som t.ex. behöver ta ett blodprov behöver inte åka till vårdcentral eller sjukhus och får stanna i sin trygga miljö, medan det mobila vårdteamet utför de åtgärder som behövs. De mobila vårdteamen är kostnadsneutrala. Teamen tar hand om patienter som annars skulle ligga på sjukhus och patienterna har stöd av anhöriga och får höjd livskvalitet då de får vara i en bekant omgivning. Nätverksorganiseringen har testats i Skaraborg sedan 2008. Samarbetet mellan sjukhuset, kommunen och primärvården har resulterat i att antalet akutbesök för multisjuka har minskat med 80 %, antalet besök på vårdcentraler med nästan 90 % och patienterna behöver inte läggas in på sjukhus lika ofta. De äldre patienterna är mycket nöjda med att få stanna hemma mera och ändå få en kvalitativ vård och omsorg.

 chi.chalmers.se

Ansvarig Kontaktperson

Svante Lifvergren
svante.lifvergren@vgregion.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel