Munhälsa i fokus

Munhälsan för äldre personer som vårdas i hemmet eller på äldreboende blir tyvärr ofta eftersatt eftersom de inte längre kan gå till sina tandläkare. En dålig munhälsa kan skapa många problem för människor som redan är gamla och sköra. För att avhjälpa detta har ett samarbete inletts mellan ASIH Stockholm norr, Folktandvården Jakobsberg/Stockholms Sjukhem, FOU nu, Jakobsbergsgeriatriken och Kliniskt träningscenter. Ett utbildningskoncept med fokus på muhälsa för äldre har tagits fram och utbildningen riktar sig till studenter och till hälso- och sjukvårdspersonal.

Utbildningen, som omfattar en heldag, innehåller en teoretisk och en praktisk del. Den praktiska delen innefattar färdighetsträning i munsimulatorn (i träningsdockan Nursing Ann) som efterliknar dagens verklighet i äldres munnar med implantat, broar, proteser, rotrester osv. Vårdpersonal och studenter kan i lugn och ro träna munvård under realistiska förhållanden.

En annan viktig del med utbildningen är att personal och studenter får träffas mellan professionerna och att munhälsan därmed blir en naturlig del i vården och omhändertagandet av äldre personer. Här öppnas även möjligheten att säkerställa nätverk och kontakter efter avslutad utbildning när frågor uppstår utanför sin egen profession.

Utbildningen skapar en ännu bättre åldringsvård och ger de älrdre en förbättrad livskvalitet.

Utveckling av simulator för bättre munhälsa vid Kliniskt träningscenter, Jakobsbergs sjukhus belönades med Gyllene Äpplet 2014.

Ansvarig Kontaktperson

Anders Lindunger
anders.lindunger@ftv.sll.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel