Default size 3902 704 403

Nya arbetssätt med nya samarbetspartners och medarbetare

Projekt: Nya arbetssätt med nya samarbetspartners och medarbetare - Habiliteringscenter Linde, Stockholms läns sjukvårdsområde

Framtiden kräver specialiserade team med evidensbaserade insatser inom Habilitering & Hälsa. Detta kräver ändrade arbetssätt, ändrade prioriteringar, ny teambildning och samverkan med stadsdelar som vi tidigare inte haft kontakt med. Nya arbetssätt, nya medarbetare och nya teamkonstellationer tar energi och ökar psykosocial belastning inom de nya specialiserade teamen.

Målet var att tillföra energi, arbetsglädje, skapa samhörighet och ett teambaserat målinriktat arbetssätt i de nystartade specialistteamen på arbetsplatsen. Målet skulle nås genom att stärka och förbättra kommunikation, lärande, ledarskap, samarbete, inflytande och delaktighet.

Resultat

Tre huvudmål lyftes:


  1. Ökad känsla av teamgemenskap och att arbeta mot gemensamt uppsatta mål

  2. Etablerade arbetssätt och processer för samverkan och kommunikation

  3. Framtagna verksamhetstyrda kompetensmodeller

Målen skulle följas upp via bedömning av hur medarbetarna skattar måluppfyllnad gällande de tre ovanstående punkterna.Bild: SLSO

Ansvarig Kontaktperson

Eva Sandin
eva.sandin@sll.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel