Default size depositphotos 63806423 original small

Nyckelfri hemtjänst ökar produktivitet och kvalitet

Norrköpings kommun har infört ett digitalt nyckelhanteringssystem till omsorgstagare i ordinärt boende för att minimera den tidsödande administrationen av fysiska nycklar och även för att öka kvaliteten i verksamheten.

Verksamheten lyder under offentlighets- och sekretesslagen, vilket även gäller för leverantören av nyckelfri hemtjänst och eventuella underleverantörer. Syftet med elektroniska lås är att minska antalet nycklar och att kvalitetssäkra hanteringen av nycklar inom hemtjänsten hela dygnet. Vidare är syftet att minska behov av transporter för att hämta och lämna nycklar samt därigenom minska miljöbelastningen och förbättra personalens arbetsmiljö.

Tre huvudsakliga nyttor har identifierats:

- För omstorgstagaren: inga kopior av nycklar behöver lämnas ut och finnas ute på vägarna. Att lämna ut  nycklar kan skapa oro som med denna lösning kan minimeras.

- För verksamheten: Vårdgivare kan ha tillträde till omsorgstagarens bostad snabbare eftersom ingen tid behöver läggas på att hämta nycklar i en central lokal. Nyckeln finns alltid i vårdgivarens mobil. Detta ger mindre stress, bättre arbetsmiljö och ökad personalnöjdhet.

- För samhället: personalen har mindre restid för att hämta och lämna traditionella nycklar vilket minskar miljöbelastningen.

Lärdomar och tips

- Viktigt att sälja in lösningen till fastighetsägare och omsorgstagare för att få acceptans.

- Viktigt att lägga tid på en realistisk planering samt att räkna med att saker händer och att planeringen får göras om.

- Personalen är viktiga bärare av vad vi vill uppnå, hur de säger och agerar i kontakt med omsorgstagarna kan påverka deras vilja till samtycke.

- Viktigt att sälja in konceptet till verksamheten för att inte möta hinder i införandet. Målet är inte att övervaka personal utan en ökad säkerhet av en ömtålig hantering.

- Ha förståelse för att det för en del personal innebär ett stort steg att övergå till en förändrad nyckelhantering. Införandet av teknik kan vara skrämmande för vissa.Läs mer på Hälsans nya verktyg

Ansvarig Kontaktperson

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel