Ökad delaktighet genom målgruppsanpassat material inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm

Sveriges Arbetsterapeuters kvalitetsutmärkelse 2017 tilldelades Arbetsterapeuterna inom Barn- och ungdomspsykiatrin, Stockholms läns landsting för sitt utvecklingsarbete ” Ökad delaktighet genom målgruppsanpassat material inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm”.

Ta del av deras arbete som beskrivs i projektrapporten slutrapport kognitivt stöd.

Läs mer om kvalitetsutmärkelsen på Sveriges Arbetsterapeuters webb.

Ansvarig Kontaktperson

Gunilla Forssman
gunilla.forssman@sll.se

Theresa Nyström
theresa.nystrom@sll.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel