Default size depositphotos 8271938 small

Ökad trygghet vid ensamarbete

Projekt: Avancerad sjukvård i hemmet, ASIH, Stockholm Norr. Ökad trygghet vid ensamarbete 

ASIH - Avancerad Sjukvård i Hemmet - har fått ett utökat uppdrag för att klara de utmaningar som beslutet om framtidens hälso- och sjukvård pekar ut. Mer vård kan och ska ges i hemmet
– dessutom har Vårdval införts. ASIH bedrivs ofta som ensamarbete där enskilda medarbetare besöker patienten i hemmet och bedriver vårdarbetet där. Ett stort arbete läggs på att identifiera och eliminera eventuella risker genom att till exempel införa dubbelbemanning då specifika problem kan identifieras, men mer kan göras.

Genom riktade utbildningsinsatser har man lyckats öka medarbetarnas trygghet och känslan av utsatthet i ensamarbetet har minskat. Målet har varit att den psykosociala arbetsmiljön ska förbättras så att den enskilde medarbetaren känner större säkerhet och trygghet i sin arbetssituation.

Utbildningen bestod i att alla medarbetare erbjöds en obligatorisk 5 timmars kurs uppdelad på 2 tillfällen/person. Utbildningens syfte var att få verktyg för att förebygga hotfulla situationer samt handlingsplaner/strategier för agerande i hotfulla situationer. I utbildningen ingick också en genomgång av regelverk och juridik samt lite enkla självskyddsmetoder.

Ansvarig Kontaktperson

Eva Berggren
eva.el.berggren@sll.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel