Operationskön som försvann

På Kirurgkliniken i Skövde lyckades man med förändrade arbetsmetoder att förkorta operationskön från 120 till 30 dagar. Det här ledde till kortare väntetid för patienterna och ett betydligt behagligare arbetsklimat för alla i vårdpersonalen. Nyckeln var att de olika professionerna inom vården samtalade med varandra och fann lösningar tillsammans. Förbättringsgrupper beståendes av representanter från alla yrkesgrupper jobbade med problemidentifiering och kom fram till egna förslag på lösningar kring resursfördelning, arbetsscheman, produktionsuppdrag och logistik. Utvecklingen skedde parallellt med arbetet i vardagen och alla medarbetare fick ta del av förbättringsprocessen. På så sätt implementerades de nya arbetssätten direkt.chi.chalmers.se

Ansvarig Kontaktperson


Gästbloggare

Senaste Goda Exempel