Passion för livet med egenmakt

Passion för livets syfte är att skapa förutsättningar för seniorer att leva ett gott liv hela livet med hög livskvalitet genom att stärka egenmakt och tilltro till egna resurser och med hjälp av verktyg och metoder träna sig i att gå från ord till handling och förbättra sin hälsa och livskvalitet. Passion för livet är ett koncept där tusentals seniorer tagit makten över sitt liv och förbättrar sin hälsa och livskvalitet. Utifrån de erfarenheterna ska vi sprida ett koncept som stödjer invånarnas egna förutsättningar att leva ett gott liv - hela livet, och känna trygghet i att själva kunna påverka och hantera olika livssituationer.

Modellen bygger på att individer med hjälp av moderna kvalitetsmetoder får träna sig i att gå från ord till handling, och att ändra vanor i vardagen som påverkar hälsa och livskvalitet. Man ökar sin kunskap och sin tilltro till sina egna resurser.


2014 - Passion för livet vann 1:a pris i EU tävling ”Social innovation in ageing – The European Award. Priset delades ut av det Belgiska Kungahusets fond King Baudouin Foundation för förnyelse av arbete inom äldreområdet.


Pilotprojektet drevs av Qulturum, Region Jönköpingslän och finansierades av SKL. Passion för livet drivs nu, och har ägarskap hos invånvarna med stöd från Qulturum som hemvist för kvaltitetsuppföljning, utveckling och spridning av konceptet.Passion för livets webbsida: http://plus.rjl.se/passionforlivet

Film om Passion för livet: http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=32187

https://www.changemakers.com/innovationinageing/entries/passion-life


plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=32187


Ansvarig Kontaktperson

Anette Nilsson
anette.nilsson@rjl.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel