Säkerhet vid barnoperation

Sedan 2009 har man på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna aktivt arbetat med att optimera patientsäkerheten vid operation av barn. Konceptet kallas Säkert teamarbete och bygger på CRM-principen, i vilken man vill bygga bort fel som upstått på grund av den mänskliga faktorn. Standardiserade rutiner med checklistor vid operation och en gemensam rapportmall minskar risken för fel och misstag. Rutinerna ska se likadana ut kring alla operationer. Rapportmallen kallas SBAR vilket står för Situation, Bakgrund, Aktualitet och Rekommendation och är inbyggd i anestesijournalen som följer patienten från vårdavdelningen genom hela vårdkedjan tillbaka till vårdavdelningen. Systemet med Säkert teamarbete höjer och förbättrar patientsäkerheten vilket också har visat sig i studier av liknande rutiner från USA.

Ansvarig Kontaktperson

Kiku Pukk Härenstam
karin.pukk-harenstam@karolinska.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel