Proaktiv hemsjukvård

På Boo vårdcentral utanför Stockholm gjorde man en nedslående upptäckt. Många äldre patienter i vårdcentralens upptagningsområde kom in i hemsjukvården via akutmottagningen eller från geriatriska avdelningen, det vill säga när de redan råkat ut för en allvarlig händelse.

För att i ett tidigare skede fånga upp så många som möjligt av dessa sköra, äldre människor har man på vårdcentralen skapat ett team som arbetar proaktivt. Teamets uppgift är att hitta dessa patienter samt reda ut omständigheterna – har de ett medicinskt behov, hur ser hemsituationen ut, har de några anhöriga, osv. Resultatet har blivit mycket lyckat med färre akuta utryckningar och en ökat trygghet för patienterna.

Ansvarig Kontaktperson

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel