Default size sk rmklipp 2015 06 26 15.14.18

Promenader gav stor förändring

Personalen kunde över tid konstatera att de boende hade behov av fysisk aktivitet som av personaltekniska skäl var svåra att tillgodose. Genom att se över schemaläggning och planering mellan enheterna kunde man göra verklighet av de dagliga promenaderna. Det nya sättet att arbeta innebär att personal överlappar varandra och ibland går in på andra avdelningar, vilket upplevdes som positivt. Det nya sättet att arbeta, visade på ökad välbefinnandegrad och minskad rastlöshet hos de boende. 

Ansvarig Kontaktperson

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel