Rätt dosering snabbt

Projektet Öppen pekskärm är lösningen på ett vanligt vardagsproblem kring läkemedelshanteringen på sjukhusavdelningar. Tidigare samlades informationen som pappersutskrifter i pärmar och etiketter skrevs för hand. Det var ett långsamt system och hade många potentiella felkällor som äventyrade patientsäkerheten. Öppen pekskärm innebär att en olåst dator med etikettskrivare placeras i läkemedelsrummet. Via en länkningsportal står datorn i kontakt med en klinikgemensam server där all information finns lagrad. Förtjänsterna är tydliga. Personalen når relevant, uppdaterad information betydligt snabbare än tidigare. Etikettskrivaren sparar också tid samtidigt som systemet säkerställer att föreskriven information finns med.

Ansvarig Kontaktperson

Erik Oxelgren
erik.oxelgren@lio.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel