Default size depositphotos 53453567 small

Samordnat arbetsmiljöarbete!

Projekt: Projektledare för Arbetsmiljölyftet 

Många chefer och medarbetare stod/står inför stora förändringar och utmaningar med att göra riskbedömningar och att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt i de stora förändringar som pågår på Södersjukhuset (likt många andra sjukhus). För att få bästa utväxling och öka effektiviteten i alla satningar som görs på arbetsmiljöområdet har det krävts samordning.

Arbetet har handlat om att finna kopplingar och förstärka stödet till arbetsmiljöarbete och de arbetsmiljöprojekt som pågått. På detta sätt har man lyckats hitta nya bra effektiva arbetssätt och metoder som kan underlätta och bidra till en bättre arbetsmiljö. Många projekt som genomförts finns nu som ett nytt arbetssätt, ny metod eller liknande i det ordinarie arbetet. Många har också genom ett lyckat resultat arbetat vidare med utveckling av arbetsmiljöarbetet.

Ansvarig Kontaktperson

Karin Haag
karin.haag@sll.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel