Default size no.147

Seminarieserie om hälsa, motivation och kommunikation

Projekt: Seminarieserie om hälsa, motivation och kommunikation 

Södertälje sjukhus beviljades våren 2014 medel för att genomföra en seminarieserie om hälsa, motivation och kommunikation och vände sig till alla medarbetare. Bakgrund till satsningen var att sjukhuset särskilt ville uppmärksamma hälsa, motivation och kommunikation för att främja en god arbetsmiljö under pågående ny- och ombyggnation.

Deltagandet hade god spridning från olika verksamheter och yrkesgrupper inom sjukhuset. Av de anmälda var bl.a. sjuksköterskor, undersköterskor, administrativ personal, medicinska sekreterare och läkare representerade. Även många chefer och fackliga företrädare deltog. Lokalen, som var fullsatt vid varje tillfälle, tar in 125 personer vilket innebär att de fyra föreläsningarna tillsammans sågs av 500 medarbetare.

Mål för satsningen var att ge ett ökat engagemang och insikt om att vi alla kan bidra till att bibehålla en god arbetsmiljö under tiden för ny- och ombyggnation. Målet var även att få en god spridning av deltagandet, från olika verksamheter och yrkeskategorier. Utifrån den positiva respons som framkommit anser vi att målen uppnåtts. Samtliga föreläsningstillfällen var fullsatta och vid varje tillfälle var det en mycket uppslupen och entusiastisk stämning vilket är ett gott betyg på att satsningen landade som tänkt. Böckerna som vi köpt in och materialet som finns tillgängligt för alla på intranätet gör att föreläsarnas budskap kan spridas ytterligare och hållas vid liv. 

Ansvarig Kontaktperson

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel