Självdialys

Att låta patienterna få makt över sin egen sjukdom är en viktig fråga inom vården och omsorgen. Redan 2005 öppnade Länssjukhuset Ryhov upp möjligheten för njurpatienter att på egen hand sköta sin dialys. Genom att göra detta kunde patienterna lära sig mer om den behandlingen de får och om sin sjukdom. Det har även öppnat upp för nya dialoger patienter emellan och med personalen.  

Varje behandling tar 4-6 timmar under valfria 4 dagar i veckan. Med hjälp av självanalysen kan patienten själv planera sina behandlingar utefter sitt behov. Detta arbetssätt gör att resurserna hos personalen kan omfördelas till de som är för sjuka eller för gamla och behöver mer vård. I Jönköping har man minskat på bemanningen på självdialys-avdelningen med 25%* vilket sparar miljonbelopp. (*siffror från 2012) Detta arbetssätt har idag spridit sig till många håll i landet där man även nu arbetar med hemdialys. 

"Självdialys finns på några håll i landet och även hemdialys, men inte så individuellt utvecklat som i Jönköping. Resultaten är entydigt positiva med lägre fosfatmängder i blodet, lägre läkemedelsanvändning och färre infektioner." utdrag ur artikel Kroniskt sjuka resurs i vården.Artikel: Kroniskt sjuka resurs i vården

Artikel: Snart möjligt för njursjuk att sköta dialysen själva

Vårdförbundspriset för arbetet med självdialys

Aktivt medskapande i dialysbehandling

Dialäsen: Alla kan - självdialys får patienterna att sträcka på sig

Ansvarig Kontaktperson

Britt-Mari Banck
britt-mari.banck@lj.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel