Smärtlinjal

 Det leder i bästa fall till att patienten får rätt nivå av smärtlindring och slipper ha ont i onödan. Det är ett arbete som blir särskilt viktigt vid vård i livets slutskede. På Norrtäljes sjukhus genomfördes ett arbete för att förbättra smärtskattningen på den palliativa avdelningen. Man tog även fram ett sätt att smärtskatta patienter som själva inte kunde berätta om sin smärta, bland annat använde man en smärtlinjal. Det var ett arbete som föll så väl ut att man snart bestämde sig för att införa denna rutin på samtliga vårdavdelningar på Norrtälje sjukhus. Läs mer på QRCStockholm

 

Ansvarig Kontaktperson

Kristina Jäderqvist Kruse
kristina.jaderqvistkruse@tiohundra.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel