Default size slide4

Snabb diagnos på distans

Det fanns ett tydligt behov av att förkorta väntetider och göra hjärtundersökningar mera lättillgängliga för patienter inom primärvården. Syftet med distanslösningen för långtids-EKG är att patienten skall ha tillgång till undersökningen lokalt och därmed undvika behovet att remitteras för en undersökning som lika bra kan utföras vid vårdcentralen.

Genom att vi idag har utrustning för långtids-EKG tillgänglig hos oss på Ekeby Hälsocenter kan patienterna få undersökningen gjord inom en vecka istället för att behöva vänta en månad. Registreringen skickas över en säker webbförbindelse till en kardiolog som analyserar biosignalen och sammanfattar fynden. Kardiologen skriver även en vårdrekommendation utöver den egentliga analysen och utlåtandet fungerar därmed också som ett bredare beslutsstöd jämfört med ett mera traditionellt och kortfattat Klin Fys remissvar.

Patient och läkare drar nytta av den spetskompetens som kardiologen kan förmedla på distans och som tillsammans med allmänläkarens helhetsbild av patientens hälsotillstånd bidrar till ett möjligast välinformerat beslut om fortsatta åtgärder. Det uppstår kunskapshöjande effekter på sikt. Vårdkedjan förkortas, onödiga remisser undviks och kostnaderna sänks.www.ekebyhalsocenter.se

www.remotea.se

Ansvarig Kontaktperson


Gästbloggare

Senaste Goda Exempel