Default size sk rmklipp 2015 06 26 13.49.01

Större delaktighet hos demenssjuka

Att skapa en delaktighet i beslut och i målsättningar för de boende var målet när Södergården införde ett förbättringsarbete. Metoden går ut på att en kontaktperson möter den boende tillsammans med anhörig och personal vid tre tillfällen för att tydliggöra mål, framsteg och målsättningar.  Utifrån det kunde ett tydligare stöd växa fram, den demenssjuka blev synliggjord genom att införlivas i en levande diskussion kring stöd och vision.Läs mer på Bräcke

Ansvarig Kontaktperson

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel