Team för tryggare hemgång

I Eksjö kommun jobbar man med att skapa en tryggare hemgång för de som lämnar sjukhuset. Det kan hos patienterna finnas en osäkerhet inför hemresan. Tillsammans med en biståndshandläggare för man en vårdplanering och patienterna erbjuds ett hemtagningsteam som möter upp då de kommer hem. I början läggs det mycket tid på närvaro av vårdare, men dessa jobbar mycket med ”händerna på ryggen” för att se vad patienten klarar av själv. Efter hand kan hjälpen fasas ut, då patienten märker vad hen klarar av. Hemtagningsteamet skapar en trygghet för såväl patienter som anhöriga. Hemtagningsteamet har också lyckats sänka trycket på korttidsvården.

Ansvarig Kontaktperson

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel