Teamarbete på Sveriges största akutmottagning

Projekt: Hur rustar vi oss för framtidens akutsjukvård? 

Långa väntetider för patienterna och ostrukturerade arbetsrutiner för personalen, så såg vardagen ut på akutmottagningen på Södersjukhuset i Stockholm. För ett år sedan införde man så kallade vårdlag där sköterskor/undersköterskor och läkare arbetar i team. Personerna i vart och ett av teamen har samma arbetstider och följer varandras arbete under passen. De är inne hos patienten samtidigt och skapar sig en gemensam bild av patientens besvär.

Personalen kan därför arbeta effektivare och säkrare med varje patient. Förändringen har lett till ett större patientfokus med kortare väntetider och snabb vårdplan. Det gemensamma helhetsansvaret för patienterna har gett en stimulerande arbetssituation med ökat kunskapsutbyte och arbetsglädje för sjukvårdspersonalen.Läs mer här: Artikel från suntarbetsliv.se

Se projektets poster här

Ansvarig Kontaktperson

Sara Alsterlund
sara.alsterlund@sll.se
Även delaktig i
Inköp av sängtruck

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel