Default size testmilj  norrk ping

Testmiljö Norrköping

I Norrköping, finns två bostadsområden, Vilbergen och Såpkullen, som har en lika hög andel 80-plussare som Europa kommer att ha år 2060. Hälsans nya verktyg har sedan 2006 genomfört olika tester av innovativa tekniska hjälpmedel i Norrköping.- Testerna har lärt oss kraften som en fysisk testmiljö har. Att som äldre få testa en produkt i sin hemmiljö gör det enklare för folk att förstå hur den fungerar vilket gör att testet blir väl genomfört och lätt att utvärdera, säger Anders Carlsson.För att utveckla testmiljön har Norrköpings kommun tillsammans med Hälsans nya verktyg fått två miljoner kronor av innovationsmyndigheten Vinnova. För pengarna etableras Testmiljö Norrköping som en testbädd för företrädesvis mobila IT-lösningar som ska främja oberoende och kvarboende för äldre, främst personer över 80 år. Pengarna avser ett års projektverksamhet under 2014 och matchas av lika mycket från medverkande organisationer i form av arbete och andra insatser. Motsvarande pengar finns reserverade även för ett andra och ett tredje års verksamhet, som startar efter att det första året utvärderats. Totalt handlar det om en satsning på närmare 15 miljoner kronor under tre år.

– Vi är mycket glada för att Testmiljö Norrköping på detta sätt får nationell och internationell status som testmiljö. Vi tror att det kommer att få stor uppmärksamhet såväl i Sverige som utomlands och få fler företag att komma hit och testa sina lösningar. På sikt kan det leda till nyetableringar i regionen, säger Anders Carlsson, projektledare inom Hälsans nya verktyg.Projektet leds av Ann-Christine Larsson, från Norrköpings kommun, i nära samarbete med personal och företag inom Hälsans nya verktyg och forskare vid Linköpings universitet, NISAL, National institute for the study of ageing and later life. Hälsans nya verktyg kommer att i nära samarbete med svenska och utländska företag genomföra testerna. 150 äldre personer kommer i början av 2014 få använda sig av surfplattor i ett test där man vill undersöka hur kommunikationen mellan äldre och anhöriga kan underlättas med hjälp av surfplattor. 

– Vi har också två tester för utländska kunder. Det ena heter EMO Citymap där testpersonen får ett armband på sig inför en promenad i ett speciellt geografiskt område. Genom att armbandet känner av personens stressnivå kan man få reda på på vilka ställen som äldre känner sig oroliga eller stressade. Syftet är att kunna förbättra utomhusmiljön, bland annat belysningen, för att göra äldre trygga, säger Anders Carlsson. Det andra handlar om ett nytt sätt att vägleda synsvaga i svåra situationer.

Ansvarig Kontaktperson

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel