Trygg och säker utskrivning

På Skellefteå sjukhus upptäckte man att många patienter som skrivits ut snart fick återinskrivas eftersom patienten inte klarat av övergången från att vara inlagd på sjukhus till att komma hem igen. Man såg då ett behov av att förbättra utskrivningsprocessen. Lösningen blev att skapa en ny typ av tjänst – en utskrivningssköterska som fick ta hand om alla avdelningens utskrivningar. Detta förbättrade överlämningen till hemtjänst och anhöriga. Dessutom infördes uppföljningssamtal, då utskrivningssköterskan ringer upp patienten i hemmet för att till exempel se till att medicineringen är riktig eller att patienten inte dras med smärta.

Detta arbetssätt gör att patienterna får hjälp med att klara anpassningen till livet hemma, och därmed har återinskrivningarna minskat kraftigt. Dessutom har arbetsmiljön på avdelningarna förbättras avsevärt i och med att alla andra sjuksköterskor blir avlastade. Rapport

Ansvarig Kontaktperson

Elisabeth Forsell
elisabeth.forsell@vll.se

Håkan Södergren
hakan.sodergren@vll.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel